• ☏ 06-82358112
 • [email protected]
 • Individuele begeleiding

  Onder (individuele) begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in de regie over het persoonlijke leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van een persoon te handhaven of te bevorderen, de participatie van iemand met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving te bevorderen. Het zorgt ervoor dat de persoon met de beperking zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

  Voorbeelden van (individuele) begeleiding:

  • - hulp bij de administratie, post en financiën
  • - hulp bij het boodschappen doen
  • - woonbegeleiding (bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen)
  • - hulp bij de opvoeding
  • - hulp om de dag in te delen en dingen te ondernemen
  • - hulp in het contact zoeken met mensen in de omgeving
  • - begeleiding/ aansturing bij de persoonlijke verzorging

   De financiering van individuele begeleiding valt onder de WMO of WLZ. Wij helpen u indien van toepassing, met het aanvragen van de juiste beschikking of indicatie.