• ☏ 06-82358112
 • [email protected]
 • Dariuz loonwaarde metingen

  Op Maat dienstverlening en begeleiding voert volgens de Dariuz methodiek loonwaarde metingen uit. Dit kan in opdracht van bedrijven, UWV of gemeentes plaatsvinden.

  Als mensen vanuit een uitkeringssituatie (bijvoorbeeld de WWB) uitstromen naar een baan bij een reguliere werkgever is het belangrijk dat de loonwaarde in kaart wordt gebracht. Door de loonwaarde te meten met een instrument wat door de overheid erkend is, kan de werkgever een passende loonkostensubsidie krijgen als hij iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. De werknemer die aan de slag gaat krijgt tevens het loon wat past bij zijn of haar functie. 

  Dariuz heeft zo'n instrument ontwikkeld. Wij zijn gecertificeerd door Dariuz om loonwaarde-metingen uit te voeren. Waarom heeft Op Maat dienstverlening en begeleiding gekozen voor Dariuz Works® Loonwaarde?

  • - Wetenschappelijke basis
  • - Ruime kennis en ervaring
  • - Gevalideerd instrument
  • - Kostenbesparing door minimale tijdsinvestering
  • - Aansluiting met ontwikkelagenda
  • - Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde
  • - Beperking schadelast
  • - Aansluiting op landelijk begrippenkader
  • - Voldoet aan eisen van de Participatiewet